Załóż Konto z Kartą
korzystaj aktywnie
i odbierz nawet do
350 zł

Promocja „Zyskuj jesienią” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 26.11.2019 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i weź udział w Promocji „Zyskuj jesienią”, a możesz otrzymać nawet 350 zł

350 zł

Promocja „Zyskuj jesienią” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Zyskuj jesienią”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Zyskuj jesienią” i otrzymać nawet do 350 zł

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 26.11.2019 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 3.12.2019 r. Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

allegro

Już za otwarcie Konta Osobistego wraz z Kartą otrzymasz kod o wartości 50 zł do wykorzystania na Allegro!

50 zł

Żeby otrzymać kolejne nagrody, należy przejść kilka etapów:

ikona pierwszego etapu

ETAP 1

(grudzień 2019 r.)

Wykonując w tym miesiącu min. 6 Transakcji bezgotówkowych otrzymasz 50 zł.

Wypłata nagrody w lutym 2020 r.

50 zł

ikona pierwszego etapu

ETAP 2

(styczeń 2020 r.)

Wykonując w tym miesiącu min. 10 Transakcji bezgotówkowych oraz wykazując Wpływy na kwotę min. 1000 zł otrzymasz 100 zł.

Wypłata nagrody w lutym 2020 r.

100 zł

ikona trzeciego etapu

ETAP 3

(luty i marzec 2020 r.)

Wykonując w każdym z tych miesięcy min. 10 Transakcji bezgotówkowych oraz wykazując Wpływy min. 1000 zł, otrzymasz 150 zł.

Wypłata nagrody w kwietniu 2020 r.

150 zł

1 Rejestracji w promocji „Zyskuj jesienią” można dokonać od dnia 12.11.2019 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 26.11.2019 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Zyskuj jesienią” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Kody Allegro są ważne nie krócej niż do dnia 31.12.2019 r.

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Zyskuj jesienią”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrody konieczne jest zarejestrowanie się na stronie zyskujjesienia.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Zyskuj jesienią”.

Napisz do Organizatora Promocji „Zyskuj jesienią”: zyskujjesienia.bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Zyskuj jesienią” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Zyskuj jesienią” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: zyskujjesienia@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Zyskuj jesienią”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie zyskujjesienia.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Zyskuj jesienią” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 26.11.2019 r.
Otrzymanie czterech nagród w łącznej wysokości 350 zł, w ramach Promocji „Zyskuj jesienią” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

Otrzymanie Kodu Allegro o wartości 50 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie zyskujjesienia.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 12.11.2019 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 26.11.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 12.11.2019 r. do 26.11.2019 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Zyskuj jesienią” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 3.12.2019 r.

Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Kodu Allegro,
(ii) w grudniu 2019 r. wykonania min. 6 Transakcji bezgotówkowych Kartą.

Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 100 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(ii) w styczniu 2020 r. wykonania łącznie:
▪ min. 10 Transakcji bezgotówkowych Kartą oraz
▪ otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.

Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości 150 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Drugiej nagrody
(ii) w każdym z miesięcy luty – marzec 2020 r. wykonania łącznie:
• min. 10 Transakcji bezgotówkowych Kartą oraz
• otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł
(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj, Kartą Otwartą na Świat lub Kartą Otwartą na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat o którym mowa w Regulaminie promocji „Zyskuj jesienią” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!